2021/2022 Zš Orlí

T- Mobile Olympijský běh

22.6. 2022 Již tradičně se žáci naší školy zúčastnili běhu na podporu olympijské myšlenky. Závod se konal za krásného počasí na cestě podél Liberecké přehrady. Závodu se zúčastnili s podporou svých učitelů a asistentů žáci speciálních tříd – žáci s kombinovanými vadami a s PAS a žáci 1. a 2.…

Beseda – Velikonoce

Ve čtvrtek 7. 4. navštívil třídy prvního stupně základní školy opět pan farář Petr Chlápek, aby sdělil žákům poselství Velikonoc. Žáci mnoho věděli a na otázky nadšeně reagovali. Při besedě jsme se zasmáli, zamysleli, ale prožili jsme i dojemné chvíle. Vysvětlili jsme si nejen tradice a zvyky, ale hlavně velikonoční…

Modrý den 2022

V pondělí 4. 4. 2022 se v rámci projektových dní a podpory Světového dne porozumění autismu konal v naší škole MODRÝ DEN pro žáky Základní školy speciální.  Celý den byl ve znamení Šmoulů. Pro děti bylo nachystáno 7 stanovišť, na kterých plnily úkoly různých zaměření. Za splnění bylo odměnou razítko do hrací…

Odpadový den 2022

Ve čtvrtek 31. 3. 2022 proběhla na naší škole úklidová akce v rámci celorepublikové události Ukliďme Česko. Vyrazili jsme s dětmi sbírat odpadky do okolí naší školy. Všichni jsme se do úklidu s nadšením pustili a zodpovědně jej plnili. Odměnou nám byl dobrý pocit za skvěle odvedenou práci a také…

Puzzle pro Kristýnku

Do jedné z našich speciálních tříd dochází i úžasná Kristýnka. Má poruchu autistického spektra společně mentálním postižením. Je to náš velký mazel, většinu času usměvavá slečna, jejíž přítomnost zvedne kažému náladu. Jejím obrovským koníčkem je skládání puzzlí. I přes svůj handicap však neskládá puzzle určené pro děti, nýbrž ty, které mají…

Karneval

Pro žáky základní školy speciální se v únoru konal karneval. Ve školní tělocvičně byl pro žáky nachystaný bohatý program. Žáci i paní učitelky přišli v maskách a moc to všem slušelo. Ti, co si masku nedonesli, využili škrabošky, které si vyráběli v rámci pracovních činností. Nedílnou součástí maškarního veselí byl společný tanec za…

Divadlo Honza Krejčík

Dne 8. 2. k nám do školní tělocvičny přijel se svým představením „Abeceda slušného chování“ Honza Krejčík. V předstihu před představením nám zaslal nahrávky písniček, abychom mohli děti s texty i melodiemi seznámit a zpracovat téma představení prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace, kterou při práci s některými našimi žáky ve…