IV.O (2021/2022)

Školní výlet

Ve čtvrtek 16. června jsme společně s třídami I O a VII S vyrazili vlakem do „Nisa parku“ ve Vratislavicích nad Nisou. Na tomto velkém dětském hřišti v krásném přírodním prostředí jsme prožili dopoledne plné pohybu a zábavy.

Návštěva ZOO

V úterý 14. června jsme v rámci akce „Den bez bariér“ navštívili zoologickou zahradu v Liberci. Za pěkného počasí jsme si prošli téměř celý její areál. Prohlídku jsme ukončili velmi příjemně, a to zmrzlinou, kterou měly děti tento den zdarma.

Ovoce do škol

Po celý školní rok jsme zapojeni do projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol. V průběhu měsíce května každá třída obdržela dva „ochutnávkové koše“. První obsahoval mléčné výrobky, druhý pak ovoce a zeleninu. Ve dnech 30. a 31. května se děti v rámci vzdělávacího programu Zdravá pětka, který je financován…

Recitační soutěž

V úterý 29. března proběhlo školní kolo recitační soutěže Chrastavská sloka, kterého se zúčastnila většina žáků 1. stupně ZŠ. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V první kategorii recitovaly děti z 1. – 3. ročníku, ve druhé kategorii děti ze 4. – 5. ročníku. Porotu, ve které bylo zastoupeno i vedení…

Beseda – Velikonoce

Ve čtvrtek 7. 4. navštívil třídy prvního stupně základní školy opět pan farář Petr Chlápek, aby sdělil žákům poselství Velikonoc. Žáci mnoho věděli a na otázky nadšeně reagovali. Při besedě jsme se zasmáli, zamysleli, ale prožili jsme i dojemné chvíle. Vysvětlili jsme si nejen tradice a zvyky, ale hlavně velikonoční…

Zimní výtvarné činnosti

Od prosince do února se naše děti i žáci a žákyně z dalších tříd 1. stupně ZŠ pod vedením paní učitelek Bockschneiderové, Špánové a Koleníkové věnovali výtvarným činnostem se zimní tematikou. Práce se jim dařila, a tak jsme vyzdobili třídu i chodbu školy.

Honza Krejčík

V úterý 8. února se sešly děti ze všech tříd z budovy v Orlí ulici v tělocvičně na představení Honzy Krejčíka s názvem Abeceda slušného chování. Do zábavného i poučného programu složeného z mluveného slova a písniček se některé děti mohly zapojit přímo „na jevišti“, ale ani ostatní se nenudily.

Živý Betlém

Středa 22. prosince byla posledním školním dnem před vánočními prázdninami. V 10 hodin se sešli žáci a žákyně 1., 2., 4. a 5. ročníku ZŠ (třídy I O a IV O), aby společně prožili zajímavou sváteční hodinu. Navštívil nás evangelický farář pan Petr Chlápek, který dětem nejen pěkně vyprávěl o…

Dopravní hřiště

Žáci 4. ročníku naší třídy společně s žáky 5. ročníku třídy IV. O navštěvuje pravidelně Dopravní hřiště v Liberci. Žáci se učí pravidla silničního provozu a prakticky si mohou vyzkoušet nejběžnější dopravní situace při jízdě na kole. Žáky tato výuka velice baví a vždy se těší na další hodinu. Budeme…