II.O (2021/2022)

Beseda – Velikonoce

Ve čtvrtek 7. 4. navštívil třídy prvního stupně základní školy opět pan farář Petr Chlápek, aby sdělil žákům poselství Velikonoc. Žáci mnoho věděli a na otázky nadšeně reagovali. Při besedě jsme se zasmáli, zamysleli, ale prožili jsme i dojemné chvíle. Vysvětlili jsme si nejen tradice a zvyky, ale hlavně velikonoční…

Srdíčkový den

V pátek 11.2. se naše třída účastnila dalšího projektového dne, tentokrát s názvem „Srdíčkový den“. Akce probíhala tradičně v tělocvičně a účastnily se i další třídy. Opět jsme byli rozděleni do družstev a plnili jsme úkoly týkající se tématu. Na projektový den jsme se také patřičně oblékli – každý měl něco červeného, takže…

Divadlo Krejčíka Honzy

8. února proběhla velká akce pro celou naši školu. V prostorách tělocvičny jsme měli divadelní představení Krejčíka Honzy. Bavili jsme se hraním, ale také zpíváním, které divadelní představení bohatě provázelo. Líbili se nám hlavně písničky a hraní na hudební nástroje.

Hrátky v Oblastní galerii v Liberci

15. prosince jsme využili nabídky prohlédnout si výstavu obrazů současného malíře Zdeňka Trse. Po prohlídce nás paní průvodkyně vzala do výtvarných prostor, kde jsme si ve skupinách zkoušely „vařit“ různé pokrmy z různých materiálů. Úkol nebyl vůbec jednoduchý, ale s pomocí paní učitelek jsme to zvládli na jedničku. Jak dokládají fotografie,…

Předvánoční akce

V prosinci měla naše třída mnoho akcí, kterými jsme si krátili dobu do příchodu vánočních svátků. V hodinách pracovních činností jsme vyráběli krásnou vánoční ozdobu, která byla umístěna na strom před libereckou radnicí. Dále nás navštívili strašidelní čerti s Mikulášem a andělem. Trochu jsme se báli, ale všichni jsme byli hodní, takže to…

Podzimní den

V pátek 22.10. se naše třída účastnila projektového dne. V tělocvičně školy jsme se i s dalšími třídami rozdělili do družstev. Pak jsme plnili připravené úkoly a soutěžili. Například jsme sbírali barevné listy, skládali draka a dělali jsme spoustu dalších činností týkajících se podzimu. Na závěr proběhlo vyhodnocení, ale odměnu jsme dostali všichni.…

Naše třída

Třídu IIO (3. ročník) navštěvuje v současné době 9 žáků (7dívek a 2 chlapci) Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Prakticky životem, který je zpracován podle rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Žáci si osvojují učivo v rozsahu minimálních výstupů. Kromě běžného vyučování se naše třída účastní také sportovních…