I.O (2021/2022)

Beseda – Velikonoce

Ve čtvrtek 7. 4. navštívil třídy prvního stupně základní školy opět pan farář Petr Chlápek, aby sdělil žákům poselství Velikonoc. Žáci mnoho věděli a na otázky nadšeně reagovali. Při besedě jsme se zasmáli, zamysleli, ale prožili jsme i dojemné chvíle. Vysvětlili jsme si nejen tradice a zvyky, ale hlavně velikonoční…

Živý Betlém

Středa 22. prosince byla posledním školním dnem před vánočními prázdninami. V 10 hodin se sešli žáci a žákyně 1., 2., 4. a 5. ročníku ZŠ (třídy I O a IV O), aby společně prožili zajímavou sváteční hodinu. Navštívil nás evangelický farář pan Petr Chlápek, který dětem nejen pěkně vyprávěl o…