Základní škola, Liberec,
Orlí 140/7, p.o.

AKTUALITY

Tvorilek
Tvořílek - nový kroužek plný tvoření
Druhé pololetí tohoto školního roku bude každou středu na škole probíhat výtvarný a tvořivý kroužek Tvořílek.pro děti speciálních tříd.
zdravy_talir
VÝDEJNA OBĚDŮ
Na podzim byla v naší škole nově otevřena výdejna obědů. Pro naše žáky tak vzniklo klidnější a komfortnější místo pro stravování.
vysvědčení
PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ.
Dne 31.1.2024 proběhne předávání vysvědčení.

ZAJÍMAVOSTI

zdravy_talir
VÝDEJNA OBĚDŮ
Na podzim byla v naší škole nově otevřena výdejna obědů. Pro naše žáky tak vzniklo klidnější a komfortnější místo pro stravování.
vysvědčení
PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ.
Dne 31.1.2024 proběhne předávání vysvědčení.
devadesátka podzim 2023
Devadesátka podzim 2023
Další Devadesátka je na světě! Níže Vám připojujeme odkaz na novou Libereckou Devadesátku, ve které máme na stranách 23 – 25 příspěvek o naší...

PLÁN AKCÍ

Plán akcí pro rok 2023/2024

UŽITEČNÉ ODKAZY

Základní škola

Jsme škola v centru Liberce. Specializujeme se na vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením. Uplatňujeme inviduální přístup, pracujeme se strukturovanými úkoly  a výuku podporujeme vizualiuzací pomocí piktogramů, fotografií a obrázků. Používáme alternativní a augmentativní komunikaci (AAK).

Třídy jsou naplněny do maximálního počtu 14 žáků. Dětem je věnována individuální péče, přihlížíme ke schopnostem a možnostem každého z nich. Učení probíhá především činnostní formou, neklademe důraz na teoretické vědomosti, ale na praktické schopnosti. Proto je kladen důraz na výuku pracovního vyučování. Po absolvování 9. ročníku se žáci mohou hlásit do učebních oborů .

Škola je snadno všem žákům dostupná, nachází se v blízkosti veřejné dopravy. Navštěvují ji žáci ze všech městských částí Liberce i z blízkých obcí. Pedagogický sbor tvoří celkem 20 učitelů, vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga.

Budova je bezbariérová a poměrně dobře materiálně vybavená – máme dostatek odborných učeben i kmenových tříd s novým nábytkem, kabinety zásobené množstvím vyhovujících pomůcek.

Nemáme vlastní školní kuchyni s jídelnou, stravujeme se v blízké ZŠ Barvířská.

Základní škola speciální

 

je určena dětem, které nejsou schopny zvládnout požadavky Základní školy.

Vizualizace
Práce u tabule
Režim dne

Logopedická
řečová
výchova

Individuální
přístup
 

Strukturalizace
Profesní schéma
 

Relaxace, Muzikoterapie
 

Projektorové dny,
Zájmová činnost
 

Galerie naší školy

Budova je bezbariérová a poměrně dobře materiálně vybavená – máme dostatek odborných učeben i kmenových tříd s novým nábytkem, kabinety zásobené množstvím vyhovujících pomůcek.

Sponzoři