Základní škola, Liberec,
Orlí 140/7, p.o.

AKTUALITY

Jednání školské rady
Kandidátní listina pro volby do školské rady
KANDIDÁTI Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮZÁKLADNÍ ŠKOLA– Alena Blabolilová– Miroslav Peřina ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ– Jana Vildová KANDIDÁTI Z ŘAD...
IMG_2111
ZÁŽITKOVÁ AKCE ve škole - SOKOLNICTVÍ, ANEB SEZNAMTE SE S DRAVCI
Ve čtvrtek 22. 5. 2024 škola zrealizovala zážitkový program – SOKOLNICTVÍ, ANEB SEZNAMTE SE S DRAVCI. Program vedl profesionální sokolník pan Milan Straka, člen...
důležité-upozornění
Omezení provozu v okolí školy
V souvislosti s rekonstrukcí rozvodu plynu v okolí naší školy budou zhruba po dobu 3 týdnů probíhat výkopové a montážní práce. Po dobu těchto prací bude v okolí...

ZAJÍMAVOSTI

Snímek obrazovky 2024-03-06 124627
Devadesátka zima 2023
Nová Devadesátka je na světě! Níže Vám připojujeme odkaz na novou Libereckou devadesátku, ve které...
devadesátka podzim 2023
Devadesátka podzim 2023
Další Devadesátka je na světě! Níže Vám připojujeme odkaz na novou Libereckou Devadesátku, ve které...
podzim devadesátka
Devadesátka podzim 2022
Další Devadesátka je na světě! Níže Vám připojujeme odkaz na novou Libereckou devadesátku, ve které máme...

PLÁN AKCÍ

Plán akcí pro rok 2023/2024

UŽITEČNÉ ODKAZY

Základní škola

 Jsme škola v centru Liberce. Specializujeme se na vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením. Uplatňujeme inviduální přístup, pracujeme se strukturovanými úkoly  a výuku podporujeme vizualiuzací pomocí piktogramů, fotografií a obrázků. Používáme alternativní a augmentativní komunikaci (AAK).

Třídy jsou naplněny do maximálního počtu 14 žáků. Dětem je věnována individuální péče, přihlížíme ke schopnostem a možnostem každého z nich. Učení probíhá především činnostní formou, neklademe důraz na teoretické vědomosti, ale na praktické schopnosti. Proto je kladen důraz na výuku pracovního vyučování. Po absolvování 9. ročníku se žáci mohou hlásit do učebních oborů .

Škola je snadno všem žákům dostupná, nachází se v blízkosti veřejné dopravy. Navštěvují ji žáci ze všech městských částí Liberce i z blízkých obcí. Pedagogický sbor tvoří celkem 20 učitelů, vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga.

Budova je bezbariérová a poměrně dobře materiálně vybavená – máme dostatek odborných učeben i kmenových tříd s novým nábytkem, kabinety zásobené množstvím vyhovujících pomůcek.

Nemáme vlastní školní kuchyni s jídelnou, stravujeme se v blízké ZŠ Barvířská.

Základní škola speciální

 

je určena dětem, které nejsou schopny zvládnout požadavky Základní školy.

Vizualizace
Práce u tabule
Režim dne

Logopedická
řečová
výchova

Individuální
přístup
 

Strukturalizace
Profesní schéma
 

Relaxace, Muzikoterapie
 

Projektorové dny,
Zájmová činnost
 

Galerie naší školy

Budova je bezbariérová a poměrně dobře materiálně vybavená – máme dostatek odborných učeben i kmenových tříd s novým nábytkem, kabinety zásobené množstvím vyhovujících pomůcek.

Sponzoři