III.O (2021/2022)

Převody jednotek

Nebaví nás sedět jenom v lavici, máme rádi různé činnosti. V matematice jsme se učili převádět jednotky. Abychom si ověřili, že 1 litr je to samé, jako 1 dm krychlový, vyrobili jsme si v geometrii krychli o rozměru hrany 10 cm. Co myslíte, vešel se do ní litr vody?

Advent 3

Tak jako každý pátek i dnes jsme pokračovali v našem adventním putování. Tentokrát jsme se podívali na zajímavý film příběhu svaté rodiny a zahráli si televizní AZ kvíz. Mnoho informací jsme si již zapamatovali a měli jsme z toho radost.

Den bez bariér v Zoo Liberec

14. června jsme navštívili (stejně jako ostatní školy) Zoo Liberec, abychom využili nabídky „Den bez bariér“ – a samozřejmě také zmrzliny zdarma, na kterou jsme se těšili 😀 . Zoo je plná roztomilých mláďat. Z miminka paviána jsme nemohli spustit oči. Také žirafa se pyšní svým potomkem, ale i další…

Pokus – omyl

Co se stane, když si budeme špatně čistit zuby a jestli je Coca-cola nebezpečná jsme si ověřili v projektu, který paní učitelka nazvala „Pokus-omyl“. V ústech vzniká kyselé prostředí, které má negativní vliv na naši sklovinu. Mnohem více kyselé prostředí jsme uměle vytvořili v zavařovací sklenici, do které jsme vlili…

Zdravá pětka

Naše škola je zapojena do programu „Zdravá pětka“, dvě zábavné výukové hodiny neminuly ani naši třídu. Co to vlastně je, ta zdravá pětka? Celorepublikový vzdělávací program Nadačního fondu Albert pro základní i mateřské školy i neziskové organizace je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Lektoři seznamují děti zábavnou a…

Učíme se za pochodu

Jsme malí a neposední a paní učitelka to moc dobře ví, proto pro nás vymýšlí stále něco nového, abychom nemuseli sedět jenom v lavicích. Běháme, pracujeme ve skupinkách, ale i samostatně. Podle toho vždy rozestavíme lavice. Už jsme se naučili pomáhat si a rozestavit je docela rychle. Činností učení nás…

Školní zahrada

Rádi pracujeme na školní zahradě, kde si s panem zástupcem pěstujeme ředkvičky. Pravidelně je chodíme kontrolovat a máme radost, jak nám rostou. Těšíme se, až si je sníme. Na školní zahradě jsme také „pálili čarodějnice.“ Paní učitelka nám říkala, že máme v podobě čarodějnice spálit nějaké zlo, kterého bychom se…

Beseda – Velikonoce

Ve čtvrtek 7. 4. navštívil třídy prvního stupně základní školy opět pan farář Petr Chlápek, aby sdělil žákům poselství Velikonoc. Žáci mnoho věděli a na otázky nadšeně reagovali. Při besedě jsme se zasmáli, zamysleli, ale prožili jsme i dojemné chvíle. Vysvětlili jsme si nejen tradice a zvyky, ale hlavně velikonoční…

Recitační soutěž

Dne 29. 3. se ve video sále naší školy konalo školní kolo recitační soutěže Chrastavská sloka. Nikola Pěkná obsadila úžasné třetí místo za recitaci básně Až ze Sněžky s ježky pěšky od Jiřího Havla a Vlasty Švejdové. Celá třída byla oceněna zvláštní cenou za sbor za recitaci básně Františka Hrubína…

Beseda s Městskou policií

Již dvakrát naši třídu navštívili strážníci Městské policie Liberec, aby nám vysvětlili rizika kyberšikany. 9. 2. jsme si povídali ve školním video sále a 15. 3. potom v naší třídě. Obě besedy byly velmi zajímavé, žáci se zapojovali svými příspěvky a na záludné otázky dokázali odpovědět. Po těchto besedách mají…