Aktualita

Pokus – omyl

Co se stane, když si budeme špatně čistit zuby a jestli je Coca-cola nebezpečná jsme si ověřili v projektu, který paní učitelka nazvala „Pokus-omyl“. V ústech vzniká kyselé prostředí, které má negativní vliv na naši sklovinu. Mnohem více kyselé prostředí jsme uměle vytvořili v zavařovací sklenici, do které jsme vlili kyselinu octovou 8% a vložili do ní vejce. V další sklenici jsem vejce zalili Coca-colou a do třetího nálevu s Coca-colou jsme vložili zkorodovaný háček.

Průběh i výsledky pokusů jsme si pečlivě zaznamenávali. Zjistili jsme, že vejce vložné do kyseliny octové se během dvou dnů rozpustilo, jeho vápenná skořápka zmizela a z vejce zbyl jen jakýsi gumový míček. Nálev z Coca-coly vejce pouze obarvil a vejce v něm prasklo. Zároveň háček zůstal nezměněn. Na pár dnů jsme ho tedy vložili také do kyseliny octové a uvidíme, co se stane dál…