Aktualita

Beseda s Městskou policií

Již dvakrát naši třídu navštívili strážníci Městské policie Liberec, aby nám vysvětlili rizika kyberšikany. 9. 2. jsme si povídali ve školním video sále a 15. 3. potom v naší třídě. Obě besedy byly velmi zajímavé, žáci se zapojovali svými příspěvky a na záludné otázky dokázali odpovědět. Po těchto besedách mají všichni již jasno jistě se nestanou obětmi kyberšikany.