Aktualita

Zdravá pětka

Naše škola je zapojena do programu „Zdravá pětka“, dvě zábavné výukové hodiny neminuly ani naši třídu. Co to vlastně je, ta zdravá pětka?

  • Celorepublikový vzdělávací program Nadačního fondu Albert pro základní i mateřské školy i neziskové organizace je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.
  • Lektoři seznamují děti zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat k automatickému přijetí zásad zdravé výživy.

Program žáky zaujal, s chutí se zapojovali a pečlivě naslouchali. Nyní již všichni ví, co je „zakázáno“ konzumovat dětmi i dospělými. Zeptejte se jich.