Aktualita

Naše třída

Třídu IIO (3. ročník) navštěvuje v současné době 9 žáků (7dívek a 2 chlapci)

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Prakticky životem, který je zpracován podle rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Žáci si osvojují učivo v rozsahu minimálních výstupů.

Kromě běžného vyučování se naše třída účastní také sportovních a kulturních akcí. V letošním školním roce jsme absolvovali T-Mobile běh na liberecké přehradě. Děti z naší třidy mohou také navštěvovat dramatický kroužek, který probíhá 1x týdně. V kroužku se učíme recitovat, hrát divadlo, ale také si hodně povídáme a vyrábíme masky a jiné rekvizity.