Zajímavosti

Devadesátka podzim 2023

Další Devadesátka je na světě! Níže Vám připojujeme odkaz na novou Libereckou Devadesátku, ve které máme na stranách 23 – 25 příspěvek o naší škole. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.liberec.cz/files/dokumenty/devadesatka/magazin_skol_devadesatka_podzim_2023.pdf

Devadesátka podzim 2022

Další Devadesátka je na světě! Níže Vám připojujeme odkaz na novou Libereckou devadesátku, ve které máme na stranách 29 – 30 příspěvek o naší škole. https://www.liberec.cz/files/dokumenty/devadesatka/magazin_skol_devadesatka_podzim_2022.pdf

Online beseda „ZACHRAŇ ŽIVOT“

Beseda s odsouzeným Michalem, který během VTOS vydal publikaci Zachraň život se konala v pondělí 11. dubna. Jednalo se o první online besedu, která se uskutečnila mezi odsouzeným z rýnovické věznice a studenty. Hlavním cílem bylo upozornit děti na nebezpečí užívání psychotropních látek, varovat je před experimenty a ukázat, jaké…

Devadesátka jaro 2022

Další Devadesátka je na světě! Níže Vám připojujeme odkaz na novou Libereckou devadesátku, ve které máme na stranách 31 – 32 příspěvek o naší škole. https://www.liberec.cz/files/dokumenty/devadesatka/magazin_skol_devadesatka_jaro_2022.pdf

DEVADESÁTKA

Jsme vidět!! Níže Vám připojujeme odkaz na novou Libereckou devadesátku, ve které máme na stranách 27 – 28 příspěvek o naší škole. Je skvělé se i touto formou prezentovat a dostat se do podvědomí veřejnosti! https://www.liberec.cz/files/dokumenty/devadesatka/magazin_skol_devadesatka_zima_2021_22.pdf

Jak nás vidí budoucí kolegové

Navštívili nás studenti z Katedry pedagogiky a psychologie a zde Vám předkládáme pro ukázku práce jedné ze studentek. A citujeme z email: Mohu říci za obě mé skupiny, že studenti byli Vaší školou, prací učitelů se žáky a besedou s Vámi velmi zaujati, vyjadřovali se s obdivem. Jsem moc ráda,…

Opožděný vánoční dárek

Škola dnes 13. 1. 2022 obdržela formou zápůjčky polytechnické vybavení, které bylo pořízeno z prostředků NAKAP LK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282). Pomůcky bude škola využívat především u žáků 2. stupně pro podporu jejich polytechnického vzdělávání. Škola je velmi ráda za podporu v rámci projektu a věří, že moderní polytechnické pomůcky zatraktivní výuku…