Aktualita

Jak nás vidí budoucí kolegové

Navštívili nás studenti z Katedry pedagogiky a psychologie a zde Vám předkládáme pro ukázku práce jedné ze studentek.

A citujeme z email:

Mohu říci za obě mé skupiny, že studenti byli Vaší školou, prací učitelů se žáky a besedou s Vámi velmi zaujati, vyjadřovali se s obdivem. Jsem moc ráda, že máme možnost studenty nechat do tak specifické práce nahlédnout, vlastní zkušenost je velmi cenná.

PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D