Aktualita

Opožděný vánoční dárek

Škola dnes 13. 1. 2022 obdržela formou zápůjčky polytechnické vybavení, které bylo pořízeno z prostředků NAKAP LK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282). Pomůcky bude škola využívat především u žáků 2. stupně pro podporu jejich polytechnického vzdělávání. Škola je velmi ráda za podporu v rámci projektu a věří, že moderní polytechnické pomůcky zatraktivní výuku našich žáků v předmětech pracovní činnosti, matematika, fyzika a další. Doufáme, že tyto pomůcky pomohou k lepšímu pochopení některých souvislostí, ke zlepšení některých dovedností v pracovních činnostech a budou je to motivovat k dalšímu studiu vhodného učebního oboru.