2023/2024 Zš Gollova

Leden

Ve čtvrtek 25. 1. proběhl výjezd do v nedávné době zrekonstruované budovy zámku ve Svijanech. Zhlédli jsme expozici archeologických nálezů z okolí Svijan, které návštěvníkům přibližují období pravěku, prohlédli jsme si prostory zámku a zámeckého parku. Žáci velmi trpělivě, ukázněně a se zájmem poslouchali i obšírný výklad průvodce. Největší zájem projevili o repliky hrobových míst…

Prosinec

V pátek 1. 12. se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili v naší škole besedy s kariérní poradkyní Úřadu práce. Po úvodním seznámení se žáci snažili odpovědět na otázku Čím chceš být? Jaké povolání chceš vykonávat?  Důležité bylo uvědomit si, že vše, čeho chce člověk v životě dosáhnout, záleží pouze na něm samém, na jeho vůli, odhodlání,…

Listopad

Ve čtvrtek 9. 11. 2023 se v budově Orlí konalo REGIONÁLNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISU. Tohoto tradičního turnaje, který se konal pod hlavičkou organizace HANDISPOPRT, se zúčastnili žáci a žákyně těchto škol: ZŠ Orlí, ZŠ Gollova, ZŠ Kamenná, ZŠ Liberecká a ZŠ Hrádek nad Nisou. V jednotlivých kategoriích žáci hráli o co…

PROJEKTOVÝ DEN 25. října

28. října slavíme 105 let vzniku samostatného Československa a naše znalosti o této události a osobnostech této doby si žáci 2. stupně vyzkoušeli v rámci projektového dne.  Žáci plnili úkoly v tříčlenných skupinách na jednotlivých stanovištích: zazpívali naši hymnu, orientovali se v mapě ČR, poznávali osobnosti našich dějin, prokazovali znalost státních symbolů, skládali…