Aktualita

ZÁŘÍ

Pro žáky 8. a 9. tříd je letošní školní rok důležitý. Někteří se budou rozhodovat, jaký obor si na SOŠ vybrat, aby dobře využili své schopnosti i nadání a později uspěli při uplatnění na trhu práce. Tito žáci společně s třídními učiteli proto navštívili akci Živá knihovna povolání v IQLandii, kterou pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR. Ukázky profesí proběhly na těchto stanovištích:  Úřad práce České republiky, Preciosa a.s., Fehrer Bohemia s.r.o., Krajská nemocnice Liberec, ČEZ Distribuce, a.s., BUSCH VÝROBA CZ s.r.o., UCT Fluid Delivery Solutions, s.r.o., IQLANDIA, o.p.s., DGS Druckguss Systeme s.r.o.

Navštívili jsme také akci Řemesla nejsou out, kterou pořádají SOŠ z našeho regionu především pro žáky paragrafovaných ZŠ, kde si žáci mohou vyzkoušet prakticky celou řadu řemesel, mohou se zde setkat s bývalými spolužáky a získat od nich cenné rady a zkušenosti.

Povolání a řemesla | nakladatelství