Projekty

NENECH TO BÝT

 Naše škola se rozhodla připojit k projektu „Nenech to být“. Ve spolupráci s MŠMT vznikla aplikace on-line schránky, kam mohou žáci školy zasílat zprávy (i anonymně), pokud mají pocit, že se ve třídě necítí dobře, popř. že se děje něco, co by nemělo. Schránka důvěry je myšlena především jako jeden…

PROJEKTOVÝ DEN 25. října

28. října slavíme 105 let vzniku samostatného Československa a naše znalosti o této události a osobnostech této doby si žáci 2. stupně vyzkoušeli v rámci projektového dne.  Žáci plnili úkoly v tříčlenných skupinách na jednotlivých stanovištích: zazpívali naši hymnu, orientovali se v mapě ČR, poznávali osobnosti našich dějin, prokazovali znalost státních symbolů, skládali…

Projektový den

V úterý 15. 11. proběhl v naší třídě projektový den, jehož náplní bylo seznámit se s digitálními technologiemi. Cílem bylo získat nové znalosti v této oblasti po stránce teoretické i praktické. Odborník z praxe, který v této oblasti pracuje a věnuje se natáčení, focení a práci s drony, žáky seznámil s možnostmi využití digitálních fotoaparátů a kamer. Největším…