2023/2024

Leden

Ve čtvrtek 25. 1. v zimním počasí vyrazili žáci naší třídy do v nedávné době zrekonstruované budovy zámku ve Svijanech. Zhlédli jsme expozici archeologických nálezů z okolí Svijan, které návštěvníkům přibližují období pravěku, prohlédli jsme si prostory zámku a zámeckého parku. Žáci velmi trpělivě, ukázněně a se zájmem poslouchali i obšírný výklad průvodce. Největší zájem projevili…

Modrobílý den 

 V samotném závěru ledna, v den předávání pololetního vysvědčení, proběhl v naší škole projekt nazvaný „Modrobílý den“.  Žáci byli (jak je u nás při akcích tohoto druhu zvykem) rozděleni do několika smíšených družstev, v nichž se pohybovali po budově školy a navštěvovali postupně 5 pracovišť, na kterých plnili různé úkoly. V duchu názvu projektu se…

Naivní divadlo – Pohádka do dlaně

Dne 16. 2. 2024 jsme vyrazili za kulturou do Naivního divadla. Hráli nádhernou Pohádku do dlaně o střídání ročních období. Někteří byli v divadle poprvé. Všichni se „hodili do gala“ a vytáhli košile a límečky. Pohádka děti zaujala tak, že se smály a vydržely pozorně sedět a koukat až do…

Karneval

Ve čtvrtek 15. 2. 2024 jsme si užili karneval speciálních tříd naší školy v tělocvičně. V rytmu dětských písniček se masky promenádovaly tělocvičnou, tančily, běhaly, hrály si, pinkaly si balónky a hlavně zářily úsměvy do všech stran. Byla to parádní akce.

IQ PARK – DUHA

9. 2. 2024 jsme se stali vědci v laboratoři IQ PARKU, zkoumali jak vzniká duha a jaké ji tvoří barvy. Barvy jsme míchali, kreslili pomocí zmrzlých „nanuků“, koukali přes barevná plastová kukátka, stavěli jsme duhu z kostek a vyráběli dřevěnou káču. Každý si našel nějakou zábavnou vědeckou aktivitu. Teď už…

Návštěva trampolínového centra

V pondělí 22. ledna proběhla v trampolínovém centru Urban Jump Arena akce „Den pro zdraví“. Akce byla zaměřena na podporu rozvoje sportovní aktivity. Cílem akce bylo podpořit zdravý životní styl a aktivní režim u dětí s různým postižením. Této sportovní akce se zúčastnila i naše třída. Na začátku proběhla krátká rozcvička na…