ZŠ Orlí

iQLANDIA

Za naplánováním této akce byla snaha umožnit žákům poznání dalšího zajímavého místa v našem městě. Cílem nebylo prozkoumat konkrétní výukové téma, ale spíše zážitek z aktivit v atraktivním prostředí moderního vědecko-zábavního parku. Po příchodu jsme byli seznámeni s možnostmi tohoto centra, programem dne a pravidly chování. Společně jsme procházeli jednotlivé…

Galerie a já, seznamte se

Jaké poklady ukrývá galerie? To bylo námětem programu s názvem Galerie a já, seznamte se … , který jsme v Oblastní galerii Liberec navštívili ve čtvrtek 23. listopadu. Každý žák si nejprve sám „zakoupil“ vstupenku a potom jsme se vydali na prohlídku části expozice. Prostřednictvím pomůcek uložených v tajemném kufru paní…

Podzimní den

V pátek 24.11. se první stupeň naší školy účastnil projektového dne v tělocvičně. Název projektu byl „Podzimní den“. Děti byly rozděleny do družstev a v každém družstvu byli zástupci všech ročníků, takže starší děti mohly pomáhat mladším. Bylo připraveno několik soutěží s podzimní tématikou. Děti například sbíraly v časovém limitu barevné listí nebo namotávaly draky.…

IQ PARK

Kdo se bojí nesmí do Laborky! To bylo heslo akce, kterou naše třída absolvovala v IQ parku. A kdo se nebál, na toho čekala Halloweenská laboratoř plná hokusů a pokusů😊 31. října se naše třída vydala na akci v IQ parku. Pěšky jsme došli na místo, kde si nás převzal organizátor akce.…

SOLNÁ JESKYNĚ

Sychravé období? To nám vůbec nevadí! Máme důvod chodit do solné jeskyně😊 S paní učitelkou jsme si nejprve řekli, co je solná jeskyně, a jak je prospěšná pro naše zdraví. Všichni jsme byli v solné jeskyni poprvé, takže jsme nevěděli, co nás čeká. Na místo jsme jeli tramvají. Překvapila nás malá, tlumeně…

Strašidelná laboratoř

V úterý 31. října jsme se společně s dětmi a vyučujícími ze tříd I O a II O vypravili do vědecko-zábavního centra iQPARK Liberec do Strašidelné laboratoře. Jednalo se o vzdělávací program pro 1. stupeň ZŠ s atraktivní halloweenskou tematikou v tajemné temné místnosti. Děti např. skládaly kostru na magnetické…

Botanická zahrada

V pátek 13. října jsme se vydali na další malou výpravu za poznáváním zajímavých míst Liberce. Cestu ze školy jsme zvládli pěšky a přitom jsme si procvičovali orientaci ve městě. Naším cílem byla tentokrát botanická zahrada. Tu, na rozdíl od zoologické zahrady, někteří žáci ještě neznali. Děti nejvíc zaujala expozice…

Přespolní běh

Stejně jako v loňském roce se i letos naše třída zúčastnila přespolního běhu na Lesním koupališti. Tréma byla jen trošičku, takže jsme si sportovní dopoledne užili a těšíme se zase na příští rok.

Nisa Park Vratislavice

Příznivé, téměř letní počasí po většinu září vybízelo především k venkovním pohybovým aktivitám. Proto jsme ke cvičení a hrám několikrát využili naši školní zahradu. V úterý 26. září jsme si pak společně s dětmi ze třídy I O užili den plný pohybu a zábavy v Nisa Parku ve Vratislavicích nad…