IV.O (2023/2024)

iQLANDIA

Za naplánováním této akce byla snaha umožnit žákům poznání dalšího zajímavého místa v našem městě. Cílem nebylo prozkoumat konkrétní výukové téma, ale spíše zážitek z aktivit v atraktivním prostředí moderního vědecko-zábavního parku. Po příchodu jsme byli seznámeni s možnostmi tohoto centra, programem dne a pravidly chování. Společně jsme procházeli jednotlivé…

Galerie a já, seznamte se

Jaké poklady ukrývá galerie? To bylo námětem programu s názvem Galerie a já, seznamte se … , který jsme v Oblastní galerii Liberec navštívili ve čtvrtek 23. listopadu. Každý žák si nejprve sám „zakoupil“ vstupenku a potom jsme se vydali na prohlídku části expozice. Prostřednictvím pomůcek uložených v tajemném kufru paní…

Strašidelná laboratoř

V úterý 31. října jsme se společně s dětmi a vyučujícími ze tříd I O a II O vypravili do vědecko-zábavního centra iQPARK Liberec do Strašidelné laboratoře. Jednalo se o vzdělávací program pro 1. stupeň ZŠ s atraktivní halloweenskou tematikou v tajemné temné místnosti. Děti např. skládaly kostru na magnetické…

Botanická zahrada

V pátek 13. října jsme se vydali na další malou výpravu za poznáváním zajímavých míst Liberce. Cestu ze školy jsme zvládli pěšky a přitom jsme si procvičovali orientaci ve městě. Naším cílem byla tentokrát botanická zahrada. Tu, na rozdíl od zoologické zahrady, někteří žáci ještě neznali. Děti nejvíc zaujala expozice…

Nisa Park Vratislavice

Příznivé, téměř letní počasí po většinu září vybízelo především k venkovním pohybovým aktivitám. Proto jsme ke cvičení a hrám několikrát využili naši školní zahradu. V úterý 26. září jsme si pak společně s dětmi ze třídy I O užili den plný pohybu a zábavy v Nisa Parku ve Vratislavicích nad…

Sportovní den

Ve čtvrtek 21. září jsme se zúčastnili již tradičního podzimního přeboru školy v přespolním běhu, který se letos opět konal v okolí Lesního koupaliště v Lidových sadech. Akce se vydařila díky ideálnímu počasí a pěkným sportovním výkonům všech dětí z naší třídy.