Družina

DRUŽINA IV.ODDĚLENÍ

Školní družina – IV. OdděleníPrvní pololetí bylo v naší družině plné aktivit. Za hezkého počasí si děti užívaly procházky, ať už v okolíškoly nebo jsme se tramvají pustili na výlety do různých koutů Liberce. Pokud nám počasí nepřálo,věnovali jsme se výtvarným činnostem (téma Halloween, Vánoce…). A když nás opravdu moc…

PROSINEC

V prosinci jsme navštívili akce pořádané sdružením Tulipán. Děti si vyzkoušely malování perníčků, malování vánočních keramických ozdob a také si mohly nechat malovat na obličej.. V družině děti čekala mikulášská nadílka a uspořádali jsme si vánoční besídku, při které jsme zdobili stromeček. 

LISTOPAD

V rámci zájmových činností jsme v listopadu vyráběli vánoční ozdobu a věnec z papíru,chodili na procházky, hráli hry v tělocvičně. Zúčastnili jsme se zdobení stromečku na náměstí vlastní ozdobou. 

ŘÍJEN

V rámci zájmových činností jsme vyráběli stromy z papíru. Také jsme hráli hry v tělocvičně, společenské hry, relaxovali ve snoezelenu nebo chodili na procházky. Dále jsme navštívili libereckou Home Credit Arenu, kde se konalo Mistrovství světa v Agility. 

ZÁŘÍ

Na začátku nového školního roku jsme se zúčastnili Dětského odpadového dne, kde se děti učily třídit odpad. Navštívili jsme také Krajský úřad v Liberci a zúčastnili jsme se akce Řemeslo není OUT, tam se děti seznámily s různými řemesly a některé si i vyzkoušely.