ZŠ Gollova

Leden

Ve čtvrtek 25. 1. v zimním počasí vyrazili žáci naší třídy do v nedávné době zrekonstruované budovy zámku ve Svijanech. Zhlédli jsme expozici archeologických nálezů z okolí Svijan, které návštěvníkům přibližují období pravěku, prohlédli jsme si prostory zámku a zámeckého parku. Žáci velmi trpělivě, ukázněně a se zájmem poslouchali i obšírný výklad průvodce. Největší zájem projevili…

Modrobílý den 

 V samotném závěru ledna, v den předávání pololetního vysvědčení, proběhl v naší škole projekt nazvaný „Modrobílý den“.  Žáci byli (jak je u nás při akcích tohoto druhu zvykem) rozděleni do několika smíšených družstev, v nichž se pohybovali po budově školy a navštěvovali postupně 5 pracovišť, na kterých plnili různé úkoly. V duchu názvu projektu se…

Leden

Velkou akcí tohoto měsíce byl (původně plánovaný prosincový) výjezd do v nedávné době  zrekonstruované budovy zámku ve Svijanech. Nechali jsme se nalákat na zajímavou nabídku zimní  prohlídky zámku, kde, kromě stavby samotné, lze také zhlédnout expozici archeologických nálezů z okolí Svijan, které návštěvníkům přibližují období pravěku. Děti byly velmi trpělivé a ukázněné a se…

Prosinec

Adventní čas s sebou na školách přináší celou řadu specifických činností, které vrcholí zpravidla v posledním předvánočním týdnu. Máme na mysli zejména připomínání si vánočních tradic, v rámci pracovních činností výzdobu učeben, výrobu drobných dárků, pečení některých druhů cukroví či malování obrázků s vánoční tematikou. Žáci třídy I G též pilně nacvičovali vánoční koledy,…

Listopad

Dne 29. 11. základní školu v Gollově ulici navštívili kapitán AČR Ing. Lukáš Rác s kolegou z rekrutačního střediska v Liberci, aby žákům podali základní informace o armádě ČR a seznámili je s hlavními úkoly i základními principy jejího fungování. Pánové poutavým způsobem žákům přiblížili vlastní nasazení v humanitárních misích, jako bonus pak s sebou přivezli maketu…

LISTOPAD

Ve čtvrtek 9.11. 2023 se v budově Orlí konalo REGIONÁLNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISU. Gratulujeme Fabiánovi Gáborovi, který se v kategorii starších žáků umístil na 3. místě. POKOS 2023 Chválíme žáky naší třídy za pěkné chování, aktivitu při akci. Vyzkoušeli jsme si výzbroj a výstroj naší armády, získali jsme informace…

PROJEKTOVÝ DEN 25. října

28. října slavíme 105 let vzniku samostatného Československa a naše znalosti o této události a osobnostech této doby si žáci 2. stupně vyzkoušeli v rámci projektového dne.  Žáci plnili úkoly v tříčlenných skupinách na jednotlivých stanovištích: zazpívali naši hymnu, orientovali se v mapě ČR, poznávali osobnosti našich dějin, prokazovali znalost státních symbolů, skládali…