I.G (2023/2024)

Modrobílý den 

 V samotném závěru ledna, v den předávání pololetního vysvědčení, proběhl v naší škole projekt nazvaný „Modrobílý den“.  Žáci byli (jak je u nás při akcích tohoto druhu zvykem) rozděleni do několika smíšených družstev, v nichž se pohybovali po budově školy a navštěvovali postupně 5 pracovišť, na kterých plnili různé úkoly. V duchu názvu projektu se…

Leden

Velkou akcí tohoto měsíce byl (původně plánovaný prosincový) výjezd do v nedávné době  zrekonstruované budovy zámku ve Svijanech. Nechali jsme se nalákat na zajímavou nabídku zimní  prohlídky zámku, kde, kromě stavby samotné, lze také zhlédnout expozici archeologických nálezů z okolí Svijan, které návštěvníkům přibližují období pravěku. Děti byly velmi trpělivé a ukázněné a se…

Prosinec

Adventní čas s sebou na školách přináší celou řadu specifických činností, které vrcholí zpravidla v posledním předvánočním týdnu. Máme na mysli zejména připomínání si vánočních tradic, v rámci pracovních činností výzdobu učeben, výrobu drobných dárků, pečení některých druhů cukroví či malování obrázků s vánoční tematikou. Žáci třídy I G též pilně nacvičovali vánoční koledy,…

Listopad

Dne 29. 11. základní školu v Gollově ulici navštívili kapitán AČR Ing. Lukáš Rác s kolegou z rekrutačního střediska v Liberci, aby žákům podali základní informace o armádě ČR a seznámili je s hlavními úkoly i základními principy jejího fungování. Pánové poutavým způsobem žákům přiblížili vlastní nasazení v humanitárních misích, jako bonus pak s sebou přivezli maketu…