Aktualita

Listopad

Dne 29. 11. základní školu v Gollově ulici navštívili kapitán AČR Ing. Lukáš Rác s kolegou z rekrutačního střediska v Liberci, aby žákům podali základní informace o armádě ČR a seznámili je s hlavními úkoly i základními principy jejího fungování. Pánové poutavým způsobem žákům přiblížili vlastní nasazení v humanitárních misích, jako bonus pak s sebou přivezli maketu moderní útočné pušky a pistole, které tvoří současnou výzbroj našeho vojáka. Žáci si též mohli vyzkoušet součásti polní uniformy, stejně tak jako bojovou přilbu nebo plynovou masku. Akce byla uspořádána v rámci projektu POKOS (Příprava občana k obraně státu). Děti si dopoledne se zástupci AČR náležitě užily.