Aktualita

Leden

Velkou akcí tohoto měsíce byl (původně plánovaný prosincový) výjezd do v nedávné době  zrekonstruované budovy zámku ve Svijanech. Nechali jsme se nalákat na zajímavou nabídku zimní  prohlídky zámku, kde, kromě stavby samotné, lze také zhlédnout expozici archeologických nálezů z okolí Svijan, které návštěvníkům přibližují období pravěku. Děti byly velmi trpělivé a ukázněné a se zájmem poslouchaly i poněkud obšírný výklad průvodce. Největší zájem projevily o repliky hrobových míst lidu popelnicových polí. Také je zaujal interiér zámeckého kostela. Při čekání na zpáteční spoj jsme za větrného a chladného počasí s povděkem využili možnost strávit pár desítek minut v pohodlném prostředí zámecké recepce.