V.G (2021/2022)

Exkurze do Centra BABYLON

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 se 14 vybraných žáků 8. a 9. tříd v rámci kariérového poradenství zúčastnilo exkurze do Babylonu. Žáci se seznámili s charakterem firmy a její historií, s provozem firmy – navštívili prostory hotelu, wellness, kuchyně, restaurace a jídelny, ZOO i aquaparku, seznámili se s jednotlivými provozy, jejich charakteristikou a profesemi,…

iQLANDIA

V pátek 19. listopadu 2021 strávili žáci 2. stupně (I.G, II.G, III.G, IV.G, V.G) zajímavý projektový den v iQLANDII. Na začátek projektového dne se v planetáriu dozvěděli jaká souhvězdí se nacházejí na noční obloze a shlédli naučný film Cesta časem, ze kterého získali velmi zajímavé informace, jak se formovala naše…

ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ

4.10.2021 se 17 vybraných žáků 8. a 9. tříd naší školy zúčastnilo již tradiční akce ŽIVÁ KNIHOVNAPOVOLÁNÍ v IQLandii. Jde o přehlídku firem Libereckého kraje s ukázkami náplně povolání typickýchpro danou firmu, jejími produkty a s náplní práce jednotlivých profesí.Kariérový poradce Úřadu práce České republiky – KrP v Liberci seznámil…

ÚKLID A ÚPRAVA OKOLÍ ŠKOLY GOLLOVA.

Naší snahou je učit se v pěkně upraveném okolí školy, udržovat zde pořádek a také budovat dobrévztahy s lidmi bydlícími v blízkých vilkách v okolí školy. Proto se žáci 2. stupně v rámci předmětu pracovní činnosti pod vedením p. učitelů Mauermanna aBábíka věnují úpravě a úklidu v okolí naší školy.…