Aktualita

ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ

4.10.2021 se 17 vybraných žáků 8. a 9. tříd naší školy zúčastnilo již tradiční akce ŽIVÁ KNIHOVNA
POVOLÁNÍ v IQLandii. Jde o přehlídku firem Libereckého kraje s ukázkami náplně povolání typických
pro danou firmu, jejími produkty a s náplní práce jednotlivých profesí.
Kariérový poradce Úřadu práce České republiky – KrP v Liberci seznámil žáky s nejdůležitějšími
informacemi ohledně výběru střední školy, s problematikou zaměstnanosti v Libereckém kraji a
dalšími praktickými informacemi ohledně výběru správné profesní dráhy.
Tato akce pomáhá žákům závěrečných tříd s výběrem SŠ a následně s budoucím uplatněním na trhu
práce.