II.G (2021/2022)

iQLANDIA

V pátek 19. listopadu 2021 strávili žáci 2. stupně (I.G, II.G, III.G, IV.G, V.G) zajímavý projektový den v iQLANDII. Na začátek projektového dne se v planetáriu dozvěděli jaká souhvězdí se nacházejí na noční obloze a shlédli naučný film Cesta časem, ze kterého získali velmi zajímavé informace, jak se formovala naše…

ÚKLID A ÚPRAVA OKOLÍ ŠKOLY GOLLOVA.

Naší snahou je učit se v pěkně upraveném okolí školy, udržovat zde pořádek a také budovat dobrévztahy s lidmi bydlícími v blízkých vilkách v okolí školy. Proto se žáci 2. stupně v rámci předmětu pracovní činnosti pod vedením p. učitelů Mauermanna aBábíka věnují úpravě a úklidu v okolí naší školy.…

Den v přírodě

V pátek 10. 9. 2021 jsme s dětmi v rámci projektového dne podnikli vycházku do Jizerských hor spojenou s výstupem na vyhlídku Dračí vrch. Během vycházky žáci poznávali různé přírodniny a shromažďovali tak body do soutěže o nejlepšího znalce a znalkyni přírody. Zároveň sbírali houby a soutěžili i o to, kdo se stane králem…