IV.G (2021/2022)

Legiovlak 2022

V květnu jsme navštívili věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918 – 1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Legiovlak se skládá z 14 zrekonstruovaných vagonů, které nám představily život a boj legionářů za první světové války.

Leden 2022

V pátek 21. 1. 2022 se žáci IV.G-9. A účastnili vzdělávacího programu KRÁSA A UŽITEK v Severočeském muzeu. Doprovodný program k expozici žákům přiblížil vývoj uměleckého řemesla, využívaných materiálů a jejich technologické zpracování. Při výtvarné dílně si každý vyzkoušel techniku leptání skla.

Prosinec 2021

Dne 6. 12. žáci 9. A (IV.G) oblékli kostým Mikuláše, anděla, čertů a vyrazili navštívit mladší žáky na 1. stupni. Čertovské rejdění si deváťáci užili s nadšením tak jako výukové hodiny bruslení ve Svijanské aréně. Příjemné bylo i zakončení roku 2021 vánoční besídkou, na které si žáci ve dvojicích připravili…

Exkurze do Centra BABYLON

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 se 14 vybraných žáků 8. a 9. tříd v rámci kariérového poradenství zúčastnilo exkurze do Babylonu. Žáci se seznámili s charakterem firmy a její historií, s provozem firmy – navštívili prostory hotelu, wellness, kuchyně, restaurace a jídelny, ZOO i aquaparku, seznámili se s jednotlivými provozy, jejich charakteristikou a profesemi,…