III.PS (2022/2023)

VÝLET KE KRMELCI

Dne 3. 3. 2023 se vypravila naše školní třída ke krmelci s potravou pro zvířátka. Žáci si z domova přinesli mrkve, jablko a tvrdé pečivo. V okolí krmelce jsme pozorovali stopy zvířat ve sněhu. Povídali jsme si o tom ,jak zvířátka přežívají zimní období ve volné přírodě.

TRAMPOLÍNY

Naše třída začala od ledna pravidelně navštěvovat trampolíny Patrman. Cvičení je zaměřené na rozvoj hrubé motoriky, pohyblivosti a obratnosti. Žákům se cvičení moc líbí hlavně skákání na velké trampolíně. 

IQ Landia a IQ Park

21. 9. a 22. 9. jsme využili volného vstupu pro děti ze znevýhodněného prostředí a děti handicapované a navštívili jsme IQ Landii a IQ Park. Moc děkujeme za tuto možnost. Jak je z fotografií patrné, děti si návštěvu velmi užily.