Aktualita

HRANÍ S PŘÍRODNINAMI

Období podzimu nám nabízí přírodní materiál pro aktivity s dětmi. Žáky velice bavilo třídění a tvoření z přírodnin a „kaštánkohraní“.