II.S (2023/2024)

POKOJ LÁRYFÁRY

Naše školní třída měla možnost navštívit  smyslovou místnost – Pokoj Láryfáry, který slouží pro zapojení všech smyslů, k relaxaci a uklidnění. Tento pokoj je vybaven smyslovými pomůckami, které jsou zaměřené na čich (vůně), chuť, hmat (hmatové podložky), zrak (svítící kameny, světelné efekty) a sluch (relaxační hudba). Žáci se mohli dotýkat všech pomůcek…

NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ

Naše školní třída II S v říjnu začala navštěvovat solnou jeskyň, která je vybudována výhradně z přírodního materiálu, z kterého se uvolňují prvky jódu, vápníku, draslíku, sodíku, magnezia, bromu a selenu. Žáci se učí poznávat nové prostory a zároveň se seznamují s zdravotním účinkem solné jeskyně na dýchací cesty.