Aktualita

POKOJ LÁRYFÁRY

Naše školní třída měla možnost navštívit  smyslovou místnost – Pokoj Láryfáry, který slouží pro zapojení všech smyslů, k relaxaci a uklidnění. Tento pokoj je vybaven smyslovými pomůckami, které jsou zaměřené na čich (vůně), chuť, hmat (hmatové podložky), zrak (svítící kameny, světelné efekty) a sluch (relaxační hudba). Žáci se mohli dotýkat všech pomůcek vyrobených z různých materiálů, chodit po haptickém chodníčku, hrát si v kynetickém písku, pozorovat světelné kameny a odpočívat v bazénku s kuličkami. Žáci byli spokojeni a nadšeni z aktivit tohoto programu.