Aktualita

Školní družina 2023/2024 – Aktualizace – přijatí žáci

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřena 4 oddělení pro max. 40 žáků. Žák není automaticky přijat do
školní družiny po odevzdání písemné žádosti (zápisový lístek) do dne 4. 9. 2023.

O přijetí budou rodiče informováni do 5. 9.2023 (viz. přiložený dokument)

Seznam přijatých žáků