Aktualita

ZELENOŽLUTÝ DEN

V úterý 4. 4. 2023 byl pro žáky 2. stupně na Gollovce připraven další z projektových dnů, kdy žáci dostali možnost prakticky si ověřit své znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oblastí (český jazyk, matematika, zeměpis, přírodopis, výtvarná výchova, pracovní činnost, informatika aj.).

Týmy tvořené žáky napříč ročníky procházely jednotlivými stanovišti, na kterých si kromě znalostí a dovedností žáci prověřovali také své schopnosti komunikovat, rozdělit si práci, pomáhat si a spolupracovat. V rámci aktivit byly zařazeny i činnosti, ve kterých si žáci vyzkoušeli své praktické dovednosti s využitím polytechnických pomůcek z projektu NAKAP II. Na jednom stanovišti čekala žáky také práce s tablety a měli tak možnost vyzkoušet si své digitální kompetence.

Na závěr dne byli vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže o nejhezčího velikonočního zajíčka.