Aktualita

VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ

Poslední den před velikonočními prázdninami ve středu 5. 4. 2023 se žáci ze tříd ZŠ z Orlí a z Gollovky sešli společně se žáky ze ZŠ a MŠ, Hrádek nad Nisou – Loučná, na Velikonočním zpívání v kostele Sv. Vincence z Pauly. Na úvod setkání přivítal v kostele žáky kazatel Marek Jonáš a krátce je seznámil s tradicí Velikonoc. Po úvodních slovech následovala recitační a pěvecká vystoupení, které si nacvičili žáci ze zúčastněných škol. Nejprve nejlepší recitátoři přednesli své básničky, se kterými reprezentovali školu na recitační soutěži Chrastavská sloka a pak už přišel čas na velikonoční zpívání, které zahájili žáci z Loučné, které na klavír doprovázela paní ředitelka Božena Látová, dále s pěveckým vystoupením za houslového doprovodu pana učitele Zdeňka Mauermanna vystoupili žáci 2. stupně z Gollovky a celé velikonoční zpívání ukončili žáci z 1. stupně z Orlí, které na klavír doprovodila paní učitelka Jana Koleníková. Všichni vystupující si odnesli památku na tento den a také sladkou odměnu za svá vystoupení.