Aktualita

Fyzika hrou

Ve pátek 16. 9. 2022 měli žáci 9. ročníku možnost zopakovat si základní učivo z 8. ročníku prakticky pomocí elektronických stavebnic Boffin, které má škola v zápůjčce v rámci projektu NAKAP II.

Během vyučovací hodiny si žáci jednoduchým a zábavným způsobem zopakovali základy fyziky a fungování elektronických obvodů.