Aktualita

ODPADOVÝ DEN

V březnu jsme se společně s ostatními žáky naší školy zúčastnili celorepublikové akce UKLIĎME ČESKO.

Všechny děti se sešly v tělocvičně, kde dostaly rukavice a pytle.

Zopakovaly si, že na odpadky se bez rukavic nesahá, a že patří do pytle nebo do kontejnerů na dělený odpad.

Měly za úkol vyčistit část cyklostezky, která se nachází v blízkém okolí školy, což zvládly bez nejmenších problémů.