Aktualita

Den dětí

V pátek 3. 6. se pro žáky speciálních tříd uskutečnila oslava dne dětí. Za krásného slunečného počasí si žáci mohli zasoutěžit v různých disciplínách, za které dostávali razítka. Po splnění všech soutěžních úkolů si mohli vybrat sladkou odměnu nebo hračku. Odměnou jim také bylo opékání buřtů.