Aktualita

ŘEMESLA NEJSOU OUT

22. 9. 2021 se žáci 6. ročníku zúčastnili akce ŘEMESLA NEJSOU OUT, každoročně konané na náměstí
Dr. E. Beneše. Tuto akci pořádají ve spolupráci SŠ Kateřinky, SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant a SOŠ
Jablonecká, Liberec. Žáci měli možnost nejenom zhlédnout ukázky prací studentů těchto škol, ale také
si prakticky vyzkoušet jednotlivá řemesla. Domů si každý žák odnesl svůj výrobek a také spoustu
zážitků z běžně nedostupných činností. Účast na této akci žákům pomůže získat náhled na možnosti
dalšího studia na SŠ.