Aktualita

Dětský odpadový den

Ve středu 15. záři 2021 třída VIII S účastnila soutěží na akci Dětský odpadový den. Žáci si mohli vyzkoušet své znalosti a sportovní dovednosti. Odměnou jim byly pěkné ceny.