IV G

Třídní učitel/ka:

Asistent pedagoga:

Konzultační hodiny:

ČTVRTEK 12:45-13:30

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Prakticky životem. Žáci si osvojují učivo v rozsahu minimální úrovně tedy nejzákladnější vědomosti a dovednosti, které budou pro svůj život potřebovat. Vyučování probíhá nejen v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů, ale je propojováno a obohacováno i o další aktivity kulturního, společenského nebo sportovního charakteru, které většinou probíhají mimo školu (návštěvy Krajské vědecké knihovny, iQLANDIE, divadelních představení, ukázky řemesel, dny otevřených dveří a projektové dny na SŠ aj.). 

Kromě kmenové třídy se žáci učí také na školním pozemku a v odborných učebnách (učebna ICT, tělocvična ZŠ Oblačná, školní dílna, školní kuchyňka nebo učebna pracovních činností apod.).

Příspěvky třídy

IMG_6172
Duben
Ve čtvrtek 4.4. měli žáci naší třídy opět možnost strávit projektový den v největším science...
IMG_5150
Březen
Také v tomto měsíci se žáci naší třídy zapojili do akcí celého 2. stupně. Ve středu 13.3. jsme...
52abc0b6-903d-4eff-94e1-b4ceea241859
Únor
V pátek 1.2. jsme navštívili ND a shlédli divadelní představení Hvězdný posel. Dozvěděli jsme...
1 2 3

Příspěvky třídy 2022/2023

2017-09-12 bezdez vstupenka (2)
ZÁŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Bezděz, Máchovo jezero
Ve středu 7. 6. 2023 čekaly na žáky druhého stupně další zážitkové vzdělávací aktivity mimo školní lavice...
5936991e-d91d-405c-a890-205adc5e612e
Sebeobrana
Ve čtvrtek 8.6. 2023 si všichni žáci 2. stupně vyzkoušeli v tělocvičně základní prvky sebeobrany pod...
undefined
iQFABLAB – LASER – výroba krabičky
Ve čtvrtek 1. 6. 2023 žáci IIIG a IVG navštívili iQFABLAB, kde absolvovali další ze zážitkových programů....
1 2 3 7