IV G

Třídní učitel/ka:

Asistent pedagoga:

Konzultační hodiny:

ČTVRTEK 12:45-13:30

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Prakticky životem. Žáci si osvojují učivo v rozsahu minimální úrovně tedy nejzákladnější vědomosti a dovednosti, které budou pro svůj život potřebovat. Vyučování probíhá nejen v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů, ale je propojováno a obohacováno i o další aktivity kulturního, společenského nebo sportovního charakteru, které většinou probíhají mimo školu (návštěvy Krajské vědecké knihovny, iQLANDIE, divadelních představení, ukázky řemesel, dny otevřených dveří a projektové dny na SŠ aj.). 

Kromě kmenové třídy se žáci učí také na školním pozemku a v odborných učebnách (učebna ICT, tělocvična ZŠ Oblačná, školní dílna, školní kuchyňka nebo učebna pracovních činností apod.).

Příspěvky třídy

6b553596-b400-4333-94f7-095e3d8320ed-1
LISTOPAD
Ve čtvrtek 9.11. 2023 se v budově Orlí konalo REGIONÁLNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISU. Gratulujeme Fabiánovi...
IMG_1994
ŘÍJEN
Také v tomto měsíci jsme měli spoustu zajímavých akcí. Navštívili jsme MS v agility družstev...
IMG_1455
ZÁŘÍ
Na harmonizačním dopoledni v Nisa parku jsme se přivítali po prázdninách. Tento školní...

Příspěvky třídy 2022/2023

2017-09-12 bezdez vstupenka (2)
ZÁŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Bezděz, Máchovo jezero
Ve středu 7. 6. 2023 čekaly na žáky druhého stupně další zážitkové vzdělávací aktivity mimo školní lavice...
5936991e-d91d-405c-a890-205adc5e612e
Sebeobrana
Ve čtvrtek 8.6. 2023 si všichni žáci 2. stupně vyzkoušeli v tělocvičně základní prvky sebeobrany pod...
undefined
iQFABLAB – LASER – výroba krabičky
Ve čtvrtek 1. 6. 2023 žáci IIIG a IVG navštívili iQFABLAB, kde absolvovali další ze zážitkových programů....
1 2 3 7