Aktualita

ZÁŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Bezděz, Máchovo jezero

Ve středu 7. 6. 2023 čekaly na žáky druhého stupně další zážitkové vzdělávací aktivity mimo školní lavice v přírodě. Navštívili hrad Bezděz, absolvovali plavbu po Máchově jezeře a na závěr náročného dne se při zpáteční cestě zastavili v Jablonném v Podještědí, kde si prošli naučnou stezku v mokřadech.

V rámci zážitkové zážitkového vzdělávání v přírodě žáci měli možnost rozšířit své znalosti z vlastivědy, dějepisu, přírodopisu, českého jazyka aj.