III.S (2021/2022)

Červen

Měsíc červen je plný aktivit mimo školu. 3. června jsme oslavili „Den dětí“ na školní zahradě. Děti plnily různé úkoly a za jejich splnění si mohly vybrat sladkou odměnu nebo malou hračku. 13. června jsme se v rámci Projektového dne společně s třídou VI S zúčastnili canisterapie. Po překonání počátečního ostychu a obav…

Zdravá pětka

30. května se žáci naší třídy zúčastnili celostátního vzdělávacího programu „Zdravá pětka“. Prostřednictvím „Pohádky“ a didaktických her se zábavnou formou seznámili se zásadami zdravého stravování.

Modrý den

4. dubna 2022 se v naší škole v rámci projektových dní a podpory Světového dne porozumění autismu konal „Modrý den“. Všichni jsme se oblékli do modrého oblečení a děti v tělocvičně školy plnily na 7 stanovištích různé úkoly.

Odpadový den

31. března 2022 jsem se zúčastnili celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Nejdříve jsme si u interaktivní tabule zopakovali, jak třídíme odpad, potom jsme v tělocvičně dostali rukavice a pytle a vyrazili jsme do ulic města. Chlapci se moc snažili a po dobře vykonané práci je čekal aktivní odpočinek na hřišti a sladká…

Karneval

Poslední den před jarními prázdninami, v pátek 25. února, jsme si společně s dětmi z ostatních tříd speciální školy, užili karneval. Přípravou na něj bylo vyrábění masek. Některé děti si přinesly kostým z domova, v tělocvičně se tak sešel kuchař s dinosaurem, čert, klaun, víla, beruška a další.

Prosinec

Téměř všechny naše činnosti v prosinci byly přípravou na Vánoce, ať už to byl nácvik říkanky pro Mikuláše, pečení vánočních perníčků, výroba svícnů a dalších ozdob či návštěva divadelního představení „O Ježíškovi.“ Těsně před prázdninami jsme se sešli u vánočního stromečku a rozdali si dárečky.