I.S (2021/2022)

Tělocvik v přírodě

V pátek 1. října si žáci třídy I.S zpestřili hodiny tělesné výchovy pobytem v přírodě. Vedle spontánního pohybu jsme také posilovali na outdoorových strojích na nedalekém veřejném hřišti v Slavíčkově ulici. Věra Šámalová, třídní učitelka I.S