Aktualita

Září 13.9.2023 – Odpadkový den

Proběhl v parku nad Tržním náměstím.
U jednotlivých stánků se děti seznámily pomocí her a různých kvízů, proč je důležité odpad třídit a jak se s vytříděným odpadem dále nakládá a co lze z něho znovu vyrobit. Byla připravena celá řada her, z kterých si děti mohly odnést nějakou tu drobnost domů.