Aktualita

Prohlídka školy, orientace v prostoru

První školní den jsme ve třídě přivítali nového spolužáka Olíka. Během prvních dní jsme se věnovali vzájemnému poznávání nejen sebe navzájem, ale také prozkoumávání školy. Učili jsme se orientovat v prostoru, hledat důležité místnosti ve škole a pracovat s plánkem školy a třídy, který si každý vyrobil.