Aktualita

DRUŽINA IV.ODDĚLENÍ

Školní družina – IV. Oddělení
První pololetí bylo v naší družině plné aktivit. Za hezkého počasí si děti užívaly procházky, ať už v okolí
školy nebo jsme se tramvají pustili na výlety do různých koutů Liberce. Pokud nám počasí nepřálo,
věnovali jsme se výtvarným činnostem (téma Halloween, Vánoce…). A když nás opravdu moc zmohlo
dopolední studium, relaxujeme v multisenzorických místnostech.