Aktualita

STÁVKA DNE 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

i my se připojujeme ke stávce, neboť s požadavky odborového svazu souhlasíme.

I přes tuto skutečnost jsme se však rozhodli, že nechceme citelně zasahovat do běžných režimů rodin našich žáků a pokusíme se zajistit chod školy v maximální možné míře.

Více než 50 % pedagogických pracovníků se fyzicky zúčastní stávky (nebudou přítomni na pracovišti).

Toto rozhodnutí však přináší nezbytné změny ve složení tříd a v zabezpečení délky výuky. Ten den bude pro všechny žáky probíhat výuka od 8,00 hod do 11,40 hod. Žáci z odloučeného pracoviště z ulice Gollovy
se ten den budou vzdělávat v budově v ulici Orlí.

Změny se dotknou i provozu školní družiny, kdy dojde ke sloučení jednotlivých oddělení a personálním změnám.

Hledáme nejlepší možnosti, jak zajistit bezproblémový chod školy. Pro vaše děti připravíme vhodný náhradní program.

Děkujeme za shovívavost a pochopení
Vedení školy