Aktualita

Sociální rehabilitace

Prostřednictvím pejsků se děti učí výchovné, vzdělávací a aktivační činnosti vedoucí k soběstačnosti, péči o vlastní osobu a dalším činnostem směřujícím k sociálnímu začlenění.