Aktualita

HLEDÁNÍ PODZIMU

Stěžejním tématem pro měsíc říjen je v naší třídě roční období PODZIM.

Poznáváme ho z hlediska počasí, změn v přírodě i aktivit člověka.

V rámci projektového dne jsme se vydali hledat podzim k vodní nádrži Fojtka.

Prošli jsme se po stezce kolem nádrže, pozorovali přírodu kolem nás a hledali barevné listy, plody a houby.

Nalezené přírodniny pak děti přiřazovaly k připraveným kartám listů a plodů a také k barevnému kolu.